1.

پراکنش فضایی شاخص‌های توسعه خدمات شهری با استفاده از تکنیک تشخیص نسبی مرکب در کالبد شناسی سکونتگاه_های شهری استان گلستان

صفحه 11-26
جعفر میرکتولی؛ ابراهیم معمری

2.

تحلیل فضایی میزان تاب آوری مناطق شهر بابل در برابر مخاطرات محیطی

صفحه 27-44
پری شکری فیروزجاه

3.

تأثیر فرم کالبدی شهر بر شیوۀ سفر شهروندان (مورد: شهر ساری)

صفحه 45-56
مصطفی قدمی؛ یوسف بهرامی؛ مهسا دیلم صالحی

4.

تحلیل اثربخشی تشکل‌های محلی بر توسعه کالبدی – فضایی نواحی روستایی کوهستانی – جنگلی شهرستان بابل

صفحه 57-74
حمید جلالیان؛ فرامرز بریمانی؛ وحید ریاحی؛ مرتضی مهرعلی تبار فیروزجایی

5.

تبیین الزامات تدوین سند ملی آمایش سرزمین از منظر توسعه کالبدی

صفحه 75-92
حبیب جباری؛ امیر ثامنی؛ محسن ابراهیمی خوسفی

6.

برنامه‌ریزی توسعه پایدار گردشگری با تأکید بر خانه‌های اکولوژیکی مطالعه موردی: بخش هنزا

صفحه 93-109
یوسف قنبری؛ زهرا کاظمی؛ فاطمه کاظمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب