1.

ارزیابی تاب‌آوری کالبدی شهر در برابر زلزله‌های احتمالی؛ نمونه موردی: منطقه یک شهرداری تهران

صفحه 11-26
علی عشقی چهاربرج؛ حسین نظم فر؛ عطا غفاری

2.

ارزیابی و تحلیل آسیب‌پذیری کالبدی سکونتگاه‌های روستایی در برابر زلزله (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان یزد)

صفحه 27-45
داوود مهدوی؛ الهام هزاریان

3.

ارزیابی ظرفیت های توسعه اکوتوریسم روستایی، مبتنی بر رویکرد بازاریابی سبز؛ مطالعه موردی: روستای قره‌سو (استان خراسان رضوی)

صفحه 46-55
لیلا وثوقی؛ صادق خوش نمک؛ عبدالله صدیقی

4.

توسعه کالبدی پارک های بانوان بر اساس اولویت سنجی انگیزشی (پارک بانوان شهر سهند)

صفحه 56-65
احمد حامی؛ الهام فهام

5.

تحلیل اثرات کالبدی طرح هادی براساس میزان رضایت مندی جامعه روستایی (مطالعه موردی دهستان نگل شهرستان سنندج)

صفحه 66-77
رحمت الله بهرامی

6.

نقش مدیریت منابع آب در توسعه کالبدی با استفاده ازمدل SRM مطالعه موردی حوضه آبخیز طالقان

صفحه 78-85
آزاده اربابی سبزواری؛ فرنیاز نجاری مهربان

7.

پهنه‌بندی توسعه میان‌افزا؛ کوششی در سناریوی توسعه کالبدی کلانشهر تهران

صفحه 86-100
اسماعیل علی اکبری؛ مجید اکبری

8.

موانع شکل گیری شبکه منطقه ای در فرآیند دگرگونی کالبدی_فضایی سکونتگاههای روستایی مورد: سکونتگاههای ناحیه هشترود- چاراویماق(آذربایجان شرقی)

صفحه 101-114
مصطفی طالشی؛ اسدالله حیدری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب