1.

بررسی موانع استفاده از فناوری اطلاعات درآموزش دانشجویان دانشگاه پیام نور: مورد مطالعه واحد تنکابن

صفحه 11-20
یعقوب نوروزی؛ آزاده اقلیم ارکنی

2.

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تجاری سازی محصولات دانش بنیان جهت صادرات

صفحه 21-35
مجید شمسی؛ تورج صادقی

3.

دگردیسی اطلاعات در کتابخانه‌های عمومی و نقش کتابداران

صفحه 37-57
سلما کشاورزیان؛ امیررضا اصنافی

4.

بررسی ابعاد فرسودگی شغلی و رابطه آن با رضایت در کتابداران کتابخانه‌های عمومی سیستان و بلوچستان

صفحه 59-68
زهرا اباذری؛ زهرا خواجه علی جهانتیغی

5.

سنجش میزان به کارگیری مؤلفه‌های مدیریت دانش در سازمان بازرسی کل کشور

صفحه 69-76
محمدمهدی دوالی

6.

تحلیل شکاف خدمات در کتابخانه‌های عمومی زیر نظر نهاد کتابخانه‌های عمومی شهر تهران در سال 1394

صفحه 77-86
سالومه خشوعی؛ زهره میرحسینی

7.

سرقت علمی ازدیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نورمشهد

صفحه 87-96
ثریا ضیائی؛ نازنین زمانی بهابادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب