1.

مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها

صفحه 1-11
مجید سربازیان؛ سروش رستم زاده

2.

استصناع و کاربرد آن در نظام بانکی با تأکید بر دستورالعمل های 1390/5/25 شورای پول و اعتبار

صفحه 11-19
ابراهیم تقی زاده

3.

بررسی تطبیقی استثناء استفادۀ آموزشی در حقوق مالکیت ادبی و هنری

صفحه 19-30
زهرا شاکری؛ میثم اسماعیلی یدکی

4.

جایگاه دانش اصول فقه در گرایشهای حقوقی و فقهی با تأکید بر نقد و بررسی کتاب الوسیط فی اصول الفقه

صفحه 31-39
محمدحسن شیبانی فر

5.

ماهیّت حقوقی قرارداد واگذاری حقّ اختراع

صفحه 40-50
طوبی صادقی؛ میرقاسم جعفرزاده

6.

بررسی تطبیقی حمایت از پدیدآورندگان بانک های اطلاعاتی غیر اصیل

صفحه 50-60
علی ناصحی؛ حسن مهدویان

7.

بررسی پذیرش خطر در حقوق انگلیس با قاعدۀ اقدام در فقه و حقوق ایران

صفحه 61-70
سید ابوالقاسم نقیبی٭؛ خدیجه شیروانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب