1.

بررسی ادراک زمان در سهل انگاری اجتماعی و اضطراب انتظار

صفحه 7-17
حسین زارع؛ حمیدرضا ایمانی فر

2.

بررسی تأثیرپذیری فرزندان از والدین در بُعد عمل به باورهای مذهبی

صفحه 18-24
غلامحسین جوانمرد

3.

اثر بافت اجتماعی دو زبانه بر حافظه رویدادی خردسالان

صفحه 25-37
شکوفه موسوی؛ علی اصغر کاکوجویباری

4.

الگوی پیش بینی هراس اجتماعی بر پایه باورهای فراشناختی و توان حل مسأله اجتماعی

صفحه 38-46
منصور بیرامی؛ یزدان موحدی؛ عبدالخالق میناشیری

5.

شناخت اجتماعی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی

صفحه 47-53
وحید نجاتی؛ سارا آقایی ثابت؛ مرضیه خوشحالی پناه

6.

بررسی رابطه بین مدل پردازش اطلاعات اجتماعی با علائم مشکل نافرمانی مقابله ای در دانش آموزان مقطع ابتدایی

صفحه 54-61
احمد عابدی؛ عبدالحسین شمسی؛ احمد یارمحمدبان؛ امیر قمرانی؛ مریم صمدی

7.

نقش جنسیت، والانس و برانگیختگی لغات فارسی دارای بار هیجانی بر ادراک زمان

صفحه 62-73
محمدعلی نظری؛ مجتبی سلطان لو؛ سمیه سعیدی دهاقانی؛ سمیرا دمیا؛ نسرین راستگار هاشمی؛ محمدمهدی میرلو

8.

تأثیر فشار گروهی بر فرضیه‌آزمایی: تمایل روان‌شناختی یا موازین منطقی؟

صفحه 74-86
حمید لطفی؛ حسین زارع؛ محمود ایروانی؛ یوسف کریمی

9.

بررسی نقش میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین نیاز به خاتمه و درگیری شناختی: اثر بافت تعلل ورزی

صفحه 87-99
رضا قربان جهرمی؛ الهه حجازی؛ جواد اژه ای؛ محمد خدایاری فرد

10.

اثربخشی آموزش گروهی تفکر انتقادی بر خوداثرمندی اجتماعی و تاب آوری

صفحه 100-110
مرتضی ترخان

11.

بررسی رابطه میان حساسیت کارکنان به رعایت عدالت سازمانی و مرتبه سرمایه اجتماعی آنان در سازمان (مطالعه موردی بیمارستان طالقانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- تهران)

صفحه 111-124
رضا رسولی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب