1.

آزمون مدل ساختاری روابط وجدان و تعامل مادر-کودک؛ بررسی نقش واسطه‎ای کنترل تلاش‎مند در کودکان پیش‎دبستان

صفحه 9-26
پروین کدیور؛ غلامرضا صرامی؛ زهرا اشعری

2.

الگوی ساختاری سازگاری تحصیلی در دانش‌آموزان نوجوان پسر بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده: نقش واسطه‌ای راهبردهای خودتنظیمی

صفحه 27-50
فاطمه حسینقلی؛ شیرین کوشکی؛ ولی الله فرزاد؛ سید فرهاد افتخار زاده

3.

نقش فعالیت بدنی در سوگیری توجه به تصاویر تیپ بدنی و نارضایتی از تصویر بدنی در بانوان

صفحه 51-70
مهتا اسکندرنژاد

4.

تدوین مدل ساختاری پیش بینی قربانی شدن قلدری از طریق عوامل محیطی و مهارت های ارتباطی با واسطه ‏گری آشفتگی روان‏شناختی

صفحه 71-94
حسین سلیمی؛ عزت اله قدم پور؛ فاطمه رضایی

5.

نقش هویت اخلاقی و شناخت اخلاقی در قضاوت‌های اخلاقی شخصی و غیرشخصی سودگرایانه نوجوانان با تأکید بر جنسیت

صفحه 95-106
سهراب امیری

6.

ارائه مدل روابط علّی جذب شناختی و یادگیری ادارک شده: نقش واسطه‌ای درگیری شناختی، سهولت و سودمندی ادراک شده

صفحه 107-122
محمد حسن صیف

7.

ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه شناخت اجتماعی دانشجویان (شاد)

صفحه 123-144
وحید نجاتی؛ سامان کمری؛ صدیقه جعفری

8.

پیش بینی بهزیستی روان شناختی از طریق مکانیزم های دفاعی و خودمتمایزسازی شناختی در دانشجویان

صفحه 145-185
مرتضی ترخان

9.

اثربخشی مدل مداخلۀ سرمایه روان‌شناختی (PCI) بر اهمال‌کاری تحصیلی و اهمال‌کاری سازمانی

صفحه 159-172
نیلا علمی منش

10.

اثربخشی مداخلات آموزشی شناختی، رایانه ای حافظه فعال بر توجه، کنترل پاسخ و مؤلفه مجری مرکزی حافظه فعال در دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص

صفحه 173-186
محمدعلی خاکساربلداجی؛ محمدحسین عبدالهی؛ پروین کدیور؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ علی اکبر ارجمندنیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب