1.

شناسایی زیرگونه‌های ناتوانی یادگیری ریاضی در دانش‌آموزان ایرانی: رویکرد خوشه‌بندی مدل- مبنا

صفحه 9-30
محمدجواد یزدانی ورزنه؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ پروین کدیور؛ محمدحسین عبداللهی

2.

طراحی آموزش چندرسانه‌ای مبتنی بر نظریۀ بار شناختی سوئلر و تعیین تأثیر آن بر درگیری تحصیلی و انتقال یادگیری درس ریاضی در فراگیران پایه سوم ابتدایی

صفحه 31-44
کوروش حسین بگلو؛ موسی پیری؛ جهانگیر یاری؛ اکبر رضایی

3.

طراحی و اعتبارسنجی الگوی مناسب برنامه درسی دوره اول متوسطه مدارس استعدادهای درخشان

صفحه 45-60
یونس غلامی؛ حسن ملکی؛ علیرضا صادقی؛ مهدی محمدی

4.

طراحی مدل ارتقاء برند آموزشی دانشگاه پیام نور

صفحه 59-74
سمنبر ملک زاده؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ بیژن عبداللهی؛ مجید ضماهنی

5.

الگوی ساختاری چندگروهی بین رویکرد یادگیری و تجارب شخصی و آموزشی در دو گروه دانشجویان علوم انسانی و علوم تحلیلی-ریاضی

صفحه 75-88
مسعود کیانی؛ حمید رحیمی

6.

نیازسنجی آموزشی براساس روش دیکوم و استاندارد آموزشی 10015

صفحه 89-106
سعید مظلومیان

7.

ساختار فکری حوزه مطالعات آموزش از دور بر اساس تحلیل هم‌استنادی

صفحه 107-121
سمیه رجب زاده؛ محمود اکرامی؛ فرامرز سهیلی؛ حمید ملکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب