1.

ارائه راهکارهایی برای توانمندسازی و ارتقای دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 15-22
امین رضا بخشی چناری؛ محمود گودرزی؛ سید نصرالله سجادی؛ مجید جلالی فراهانی

2.

تحلیل فعالیت‌های مفسدانه در ورزش ایران با استفاده از مدلTASP

صفحه 23-38
بهرام یوسفی؛ علی ناصری

3.

طراحی مدل سواد اطلاعاتی دانشجویان مدیریت ورزشی دانشگاه‌های ایران

صفحه 39-50
شهرام شفیعی؛ محمد صادق افروزه؛ حکیمه افروزه

4.

بررسی نقش میانجی دلبستگی به مکان در ارتباط بین رضایت از مکان و مقاصد رفتاری (مطالعه موردی: تماشاگران ورزشی لیگ ملت‌های والیبال)

صفحه 51-66
حسین عیدی؛ همایون عباسی؛ سمانه الماسی

5.

نقش عوامل اجتماعی بر مبادله دانش ضمنی و اثربخشی بازاریابی شرکت های ورزشی: (مطالعه موردی برند ورزشی مجید)

صفحه 67-76
رسول نظری؛ الهام مشکل گشا؛ رضا فردی پور

6.

استراتژی سبک رهبری توزیع شده بر بروز رفتار شهروندی سازمانی در سطح گروه با نقش میانجی احساس خودکارآمدی و اعتماد در سازمان: (مورد مطالعه‌ کارکنان رسانه‌های ورزشی در استان ایلام)

صفحه 77-88
علی یاسینی؛ یسرا پناه؛ احسان نامدار جویمی

7.

نقش ارتباطات رسانه‌ای و تبلیغات مؤثر در جذب حامی مالی برای ورزش (مطالعه‌ی موردی: هیأت تنیس روی میز استان آذربایجان شرقی)

صفحه 89-102
محمدرسول خدادادی؛ حوریه دهقانپوری؛ مهدی صادری

8.

تاثیر سبک رهبری خدمتگزار بر بهبود عملکردشغلی با تأکید بر نقش میانجی توانمندسازی کارکنان در ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه

صفحه 103-118
صهیب احمدی؛ شیرین زردشتیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب