1.

فهم شکل‌گیری صمیمیت سازمانی با استفاده از روش داده‌بنیاد

صفحه 11-26
عذرا جابری؛ اردشیر شیری؛ محمد تابان

2.

معرفی روش کیفی تحلیل جامع پیچیدگی (GABEK) برای پژوهش های مدیریت (موردمطالعه: مدل همکاری میان سازمانی)

صفحه 27-46
حسین رحمان سرشت؛ شهرام خلیل نژاد؛ وحید خاشعی؛ بهرام جبارزاده کرباسی

3.

داده‌کاوی دانشجویان انصرافی دانشگاه پیام نور استان تهران به‌منظور افزایش نرخ ماندگاری دانشجو (جلوگیری از رویگردانی مشتری)

صفحه 47-58
سید علی اکبر احمدی؛ تورج خیراتی کازرونی

4.

طراحی مدل اعتمادسازی در شبکة تأمین خدمات بشردوستانه (مطالعه موردی: آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو ، انفجار شهران، آب‌گرفتگی مترو تهران)

صفحه 59-82
حمیدرضا طلایی؛ احمد جعفرنژاد؛ عالیه کاظمی؛ حنانه محمدی کنگرانی

5.

بوروکراسی‌هراسی و ادراک از تاب‌آوری ملی

صفحه 83-96
زینب مولوی؛ رضا طهماسبی؛ حسن دانایی فرد؛ علی حمیدی زاده

6.

تحلیل ارتباط رهبری معنوی و عملکرد با نقش میانجی هویت سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی

صفحه 97-114
حسین عباسی اسفنجانی؛ موسی برزگر ولیلو

7.

تدوین چارچوبی برای پاسخگویی اجتماعی سازمان‌های دولتی ایران

صفحه 115-134
فرج اله رهنورد؛ علی جوکار؛ حبیب طاهرپور؛ مهدی رسولی

8.

ارزیابی‌ خط‌مشی‌های اقتصادی مصوب مجلس شورای اسلامی با استفاده از نظریة داده‌بنیاد

صفحه 135-148
داوود حسین‌پور؛ فتاح شریف‌زاده؛ روح الله نوری؛ امید کریمیان

9.

شناسایی عوامل پیش برنده خط مشی گذاری شورایی (مورد مطالعه: شورای عالی اداری)

صفحه 149-164
رضا رستم‌لو؛ عباس نرگسیان؛ عباس منوریان

10.

شناسایی موانع اجرایی شدن ماده 81 قانون مدیریت خدمات کشورى در راستای ارزشیابی عملکرد کارکنان ادارة پست قزوین

صفحه 165-178
حامد رحمانی؛ فرشته بیگی مقدم؛ حرمت اصغری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب