1.

اثر حجم نقدینگی بر رشد اقتصادی در ایران (با رویکرد مدل پارامتر زمان متغیر)

صفحه 15-34
ابوالقاسم اثنی عشری امیری؛ علی اصغر ابوالحسنی هیستیانی؛ محمدرضا رنجبر فلاح؛ بیتا شایگانی؛ سید قربان علیزاده کلاگر

2.

تحلیل آستانه‌ای و طیفی رابطه‌ی میان بدهی دولت به سیستم بانکی و رشد اقتصادی در ایران

صفحه 35-52
محمد علی احسانی؛ حمید لعل خضری؛ صالح طاهری بازخانه

3.

بررسی نقش نهادها و زیرساخت‌ها بر تجارت دوجانبه ایران با شرکای عمده تجاری

صفحه 53-78
حنانه آقاصفری؛ میلاد امینی زاده؛ علیرضا کرباسی

4.

تأثیر منطقه‌ای سیاست پولی بر اشتغال استان های صنعتی ایران: رهیافت مدل خود رگرسیونی برداری عامل افزوده ساختاری (SFAVAR)

صفحه 79-102
رضا شاکری بستان آباد؛ زهرا جلیلی؛ محسن صالحی کمرودی

5.

بررسی و مقایسه آستانه‌های رشد اقتصادی در قانون اوکان و وردورن؛ کاربردی از مدل PSTR برای استان‌های ایران

صفحه 103-120
آزاد خانزادی؛ مریم حیدریان

6.

تغییرات درآمد-خنثی در ساختار مالیاتی و رشد اقتصادی در ایران

صفحه 121-136
محبوبه فراهتی

7.

بررسی تأثیر انواع انرژی‌های تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی ایران

صفحه 137-148
ابراهیم قائد؛ علی دهقانی؛ محمد فتاحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب