1.

شناسایی عوامل تعدیلگرِ ارتباط سنگین‌باری نقش و رفتارهایِ بازآفرینیِ تعادل کار-زندگی در بین اعضای هیئت‌علمی دانشگاه

صفحه 11-24
سید مجتبی هاشمیان؛ فریبرز رحیم‌نیا؛ مجتبی پورسلیمی؛ محمد مهدی فراحی

2.

پایش نقش کارکردهای مدیریت سایبرنتیک در پیشگیری از اینرسی سازمانی با تأکید بر نقش میانجی گری تسهیم دانش در بین کارکنان

صفحه 25-42
سعید جمالی روشت؛ سعید رادمرد

3.

واکاوی عوامل مؤثر بر موفقیت تدوین خط‌مشی‌های عمومی مدیریت شهری تهران

صفحه 43-56
فاطمه قیطاسی وند؛ فتاح شریف‌زاده؛ غلامرضا کاظمیان؛ داود حسین‌پور

4.

ارائه الگوی آوای کارکنان دانشی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت گاز شیراز)

صفحه 57-72
الهه حسینی؛ سعید سعیدا اردکانی؛ مهدی سبک‌رو

5.

مدل‌سازی موانع شکل‌گیری اثربخش اتاق فکر با روش ساختاری تفسیری

صفحه 73-88
محمد حکاک؛ معصومه مؤمنی مفرد؛ صابر تقی‌پور

6.

تحلیل مفهوم اشتیاق کاری به روش تکاملی راجرز

صفحه 89-104
علیرضا یعقوبی؛ احمد ودادی؛ ماندان مؤمنی

7.

ارائه الگوی جبران خدمات استراتژیک مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی رویکرد تحلیل تم

صفحه 105-124
سعید جعفری‌نیا؛ اکبر حسن‌پور؛ یوسف وکیلی؛ جواد کیوانفر

8.

تحلیل حکمرانی درونی و بیرونی نظام آموزش عالی ایران

صفحه 125-144
سحر کوثری؛ حسن احمدی

9.

ارتباط‌یابی نقش عوامل سازمانی بی‌عدالتی و بدبینی در طفره‌روی مجازی کارکنان دانشگاهی با شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 145-158
ابراهیم آریانی قیزقاپان؛ عادل زاهد بابلان؛ علی خالق خواه؛ مهدی معینی کیا

10.

پایش نقش عدالت سازمانی بدر بهره‌وری کارکنان شعب بانک تجارت

صفحه 159-168
افسانه صادقی؛ اسماعیل عمران زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب