1.

شناسنامه علمی شماره


2.

مشاوران علمی این شماره (داوران)


3.

ارتقای رقابت پذیری گردشگری ورزشی ایران از طریق کیفیت تجربه گردشگری

صفحه 11-22
محمد علی زبردست؛ محمد سلطان حسینی؛ مهدی سلیمی

4.

اثر حکمرانی سازمانی بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران با نقش تعدیل کنندگی اعتماد سازمانی

صفحه 23-40
عزت الله جمشیدی؛ میرحسن سیدعامری؛ همایون عباسی

5.

طراحی مدل شاخص‌های ارزیابی توسعه گردشگری ورزشی ایران

صفحه 41-50
امین خدابخش زاده؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ اسماعیل شریفیان

6.

تدوین چارچوب ارزیابی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران و رتبه بندی آن به روش AHP

صفحه 51-64
علی اصغر خلیلی؛ علی محمد صفانیا؛ علی زارعی؛ حسن معصومی

7.

تعیین عوامل موثر بر انقطاع حمایت مالی حامیان باشگاه‌های لیگ ‌برتر فوتبال ایران

صفحه 65-74
رضا حسن پور قادی؛ معصومه کلاته سیفری؛ مژگان معمار مقدم

8.

طراحی الگوی ساختاری مولفه‌های ذاتی، رفتاری و انگیزشی شرط‌بندی کورس اسب دوانی بر روش آمیخته

صفحه 75-86
حمیدرضا قزلسفلو

9.

تاثیر بازاریابی عصبی بر رفتار خرید ناگهانی خریداران برندهای ورزشی با توجه به نقش میانجی اشتیاق به برند و ارائه مدل

صفحه 87-96
مهدی داوری؛ باقر مرسل؛ علی فهیمی نژاد؛ سید مصطفی طیبی ثانی

10.

نقش مصرف رسانه‌ای بر انجام فعالیت بدنی براساس الگوی سلامت و سواد بدنی ادراک شده در دانش آموزان ایران

صفحه 97-114
غلامرضا اناری؛ حمید قاسمی

11.

ارائه‌ی الگوی پارادایمی دیپلماسی توسعه‌ی میزبانی رویدادهای ورزشی بین‌المللی در مناطق آزاد تجاری: با تاکید بر منطقه آزاد کیش

صفحه 115-126
آرمان اسدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب