1.

تبیین ابعاد مفهومی نظریه تحول عمل حقوقی در دکترین‌های حقوقی معاصر

صفحه 11-22
سید ابوالقاسم نقیبی؛ ابوذر اسماعیلی

2.

امتناع سازمان داوری از پذیرش درخواست داوری بین‌المللی و مسئولیت ناشی از آن

صفحه 23-31
وحید بذّار

3.

ورود ثالث در دیوان بین‌المللی دادگستری با تأکید بر قضایای صید نهنگ‌های قطب جنوب و آزمایش‌های اتمی

صفحه 33-44
عباس برزگرزاده

4.

باز بینی و نقد ادله فقهی حق حبس در نکاح مطابق ماده 1085 قانون مدنی

صفحه 45-56
اکرم عبداله پور؛ الهه عبدالعلی‌نژاد؛ زهره خالقی

5.

تاثیر ابطال گواهی اختراع در قراردادهای جذب فناوری

صفحه 57-66
علی روحی زاده کیکانلو؛ مجید عباس تبار

6.

بررسی ابعاد و نقش مالکیت فکری در فرایند نوآوری باز با تأکید بر راهبردهای موجود

صفحه 67-86
مرضیه شرقی؛ محمدعلی خورسندیان

7.

ماهیت و اوصاف قراردادهای سوآپ

صفحه 87-100
مختار محمودی؛ ابراهیم شعاریان؛ یوسف مولایی

8.

بررسی فقهی حقوقی نجش در معاملات و انطباق‌سنجی آن با غبن

صفحه 101-112
محمدرضا کیخا؛ احسان سامانی؛ یوسف مرادی

9.

الزامات فنی- مهندسی قانون و آیین‌نامة اجرایی پیش‌فروش ساختمان

صفحه 113-124
مسعود شمقدری؛ محسن گرامی

10.

کاوشی نو در مبانی فقهی ماده 1320 قانون مدنی

صفحه 125-135
علی محمدیان؛ سیف اله احدی

11.

استثنائات وارد بر اصل استقلال ضمانت‌نامه‌های بانکی و اعتبارات اسنادی در کامن‌لو

صفحه 137-148
محمد علی انصاری پور؛ حسن صدیقی

12.

زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)

صفحه 149-160
امیر جلیلی؛ محمدمهدی عزیزاللهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب