1.

تحقق عدالت اقتصادی از طریق مداخله در قرارداد

صفحه 11-22
مهدی کریمیان راوندی؛ قاسم محمدی

2.

ناقلیت یا کاشفیت شرط تعلیقی و آثار آن در حقوق ایران

صفحه 23-33
عباس عسگری

3.

مبانی مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی (مطالعه تطبیقی حقوق امریکا، حقوق ایران، و فقه امامیه)

صفحه 35-50
معصومه مظاهری؛ مهسا جمشیدی شهمیری

4.

وظیفه مراقبت در گفت‌وگوهای پیش‌قراردادی

صفحه 51-65
حبیب طالب احمدی؛ حمید حمیدیان

5.

مبانی مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق انگلستان و ایران

صفحه 67-79
احمد دیلمی؛ ناهید زند لشنی؛ علی جوادیه

6.

تأثیر و حدود قاعده احسان در میزان مسئولیت مدیر مال غیر و بررسی تطبیقی با حقوق کامن‌لا

صفحه 81-92
حسین ولیپوری؛ سید ابراهیم موسوی؛ هنگامه غضنفری؛ جمشید میرزایی

7.

مبانی مسئولیت ‌مدنی اشخاص ‌ثالث در حوادث ‌رانندگی

صفحه 93-106
پروین اکبرینه؛ رامز عابدی

8.

بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بین المللی وفرامرزی

صفحه 107-126
محمد شجاعیان؛ محمدرضا پاسبان؛ ستار زرکلام

9.

بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق ایران

صفحه 127-138
غلامرضا اولیائی؛ سهیل طاهری؛ حسن فدایی

10.

اقسام ضمانت اجراهای تعهدات منفی حقوق رقابت در حقوق ایران و اتحادیه اروپا

صفحه 139-162
ودود برزی؛ علی غریبه؛ اساعیل صغیری؛ ناصر مسعودی

11.

فلسفه و حدود دخالت بیمه‌گر در دادرسی با رویکردی به ماده 50 قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 1395

صفحه 163-177
حمید افکار؛ عبدالله خدابخشی؛ محمد عابدی

12.

مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اَعمال زیان‌بار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی)

صفحه 179-190
محمد صالحی مازندرانی؛ محمد بافهم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب