1.

ارایه مدل مسئولیت پذیری ورزشی بازیکنان لیگ برتر والیبال کشور

صفحه 11-27
نغمه ساجدی؛ حسین سپاسی؛ پریوش نوربخش

2.

رفتارهای قالب مدیران ارشد ورزش ایران کدامند؟یک آزمایش رفتاری با MACTOR

صفحه 29-49
جواد شهولی کوه شوری؛ مینا مستحفظیان؛ الهام مشکل گشا؛ محمدحسن فردوسی

3.

ارائه مدل نگاشتی بازگشت سرمایه اجتماعی مبتنی بر نقش داوطلبین در سازمان‌های ورزشی

صفحه 51-64
یعقوب بدری آذرین؛ فاطمه عبدوی؛ فهیمه کلانتری

4.

ارائه الگوی مدیریت پیش‌کنشی در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد ساختاری تفسیری

صفحه 65-77
طاهره باقری زاده؛ سید احسان امیر حسینی؛ ولی نوذری

5.

تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی

صفحه 79-90
محمدعلی صاحبکاران؛ جعفر خوشبختی؛ مهدی سلیمانی

6.

طراحی مدل نقش میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی در رابطه علی مدیریت جهادی و فضیلت سازمانی با رفتار سیاسی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

صفحه 91-102
فرشته کتبی؛ محسن فلاح؛ محمد میررکنی؛ مجید نامور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب