1.

نقش تعارضات کار _خانواده، تنظیم شناختی هیجان و استرس‌های شغلی در پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد در کارکنان شهرداری شهر اصفهان

صفحه 9-18
سیدرضا میرمهدی؛ نعمت اله توکل فر؛ فریده شیرازی

2.

ابتکار عمل فردی و فرسـودگی شغلی کارکنان به عنوان پیش‌آینـدی از مصلـحت اندیشی کـارکنـان با تاکید بر نـقش تعدیل کننده وظیفه‌شناسی (مطالعه موردی: بانک رفاه استان یزد)

صفحه 19-34
پیمان اکبری؛ مرضیه دهقانی زاده؛ علیرضا رنجبر

3.

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و هوش معنوی سازمانی با عملکرد کارکنان اداره آموزش پرورش استان یزد

صفحه 35-44
سوسن سهامی؛ محمد رهاوی عزآبادی

4.

ساخت و اعتباریابی "مقیاس سنجش صفات شخصیتی مرتبط با کارآفرینی"

صفحه 45-56
مراد عبدی ورمزان؛ آرش وثوقی؛ نوید خبازی

5.

پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده، رضایت جنسی و صمیمیت زناشویی در کارکنان اقماری

صفحه 57-66
معصومه اسماعیلی؛ زهرا دارایی؛ فاطمه سادات شفیعی

6.

نقش تعدیل‌گری خودارزشیابی‌های‌ محوری دررابطه بین انواع کار هیجانی و فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان‌های خرم آباد

صفحه 67-79
سهیل سرشار؛ زهره رافضی؛ رسول رستمی مالخلیفه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب