1.

تدوین مدل یکپارچگی ارتباطات در زنجیره تامین خدمات ورزش همگانی ایران

محمدرسول خدادادی؛ یعقوب بدری آذرین؛ مهدی جهانگیری؛ مریم فریدفتحی

2.

سواد ارتباطی: تحلیل سوادهای تخصصی در ارتباطات ورزشکاران حرفه‌ای

حدیثه بهرامی؛ جواد شهولی کوه شوری؛ اکرم قبادی یگانه

3.

نقش روابط دیپلماتیک در ورود و ترویج رشته های ورزشی خارجی در ایران

سارا کشکر؛ غزل پناهبر

4.

مدل‌سازی تاثیر مصرف رسانه‌ای بر رفتار حامی محیط‌زیست با نقش میانجی آگاهی زیست‌محیطی دانشجویان علوم ورزشی

مرضیه خلیفه سلطانی؛ سعید جعفری؛ بهاره رحمانیان کوشککی

5.

تحلیل محتوای پژوهش‌های خصوصی‌سازی در ورزش ایران با تاکید بر رسانه‌های نوشتاری

مجید رجبی؛ ابوالفضل فراهانی

6.

اعتباریابی عوامل شناسایی شده موثر بر تجارت الکترونیک فدراسیون فوتبال ایران

زهرا عبدالوهابی؛ مهدی کهندل؛ عباس خدایاری؛ علی زارعی

7.

بررسی نقش میانجی نگرش به تبلیغات و برند در رابطه ی بین تبلیغات انیمیشنی و شخصیت های واقعی در جذب و قصد خرید مصرف کنند گان کالاهای ورزشی

علی عسگر؛ سیروس احمدی؛ آزاده سید عالی نژاد

8.

تحلیل محتوایی نشریّات علمی تربیت‌بدنی ایران در حوزه سالمندان

مجتبی ملک؛ سعید تابش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب