1.

طراحی مدل انعطاف پذیری منابع انسانی برای سازمان‌های دولتی با رویکرد فراترکیب

صفحه 1-22
فاطمه گودرزی؛ کرم اله دانش فرد؛ حجت طاهری گودرزی؛ یداله عباس زاده سهرون

2.

مفهوم‌پردازی و شناسایی پسایندهای کوتوله‌پروری در سازمان‌های دولتی

صفحه 23-44
مریم طهرانی؛ اکبر حسن‌پور؛ روح‌الله نوری؛ نفیسه سوهانیان

3.

واکاوی ابعاد محبوبیت‌طلبی مدیران دولتی (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی شهر ایلام)

صفحه 45-60
فاطمه فاضل‌پور؛ صید مهدی ویسه؛ اردشیر شیری

4.

طراحی الگوی شایسته‌گزینی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

صفحه 61-76
اکرم صفری؛ مجید ضماهنی

5.

طراحی مدل بومی فشار روانی کارکنان بخش دولتی بعد از شیوع کرونا، مطالعه موردی: بیمارستان های دولتی تبریز

صفحه 77-90
اسکندر شیرازی؛ مهران مصری

6.

طراحی مدل سازمان متفکر دولتی

صفحه 91-108
ناصر توره

7.

بازسازی معنایی انرژی کارکنان در سازمان‌های دولتی

صفحه 109-130
اسماعیل کاکه برایی؛ منصور ایراندوست؛ جمال ادهمی؛ رضا صالحی

8.

طراحی و اعتبارسنجی الگوی حافظه سازمانی در سازمان‌های دولتی کشور

صفحه 131-146
علی جمشیدی

9.

طراحی الگوی پیشایندها و پیامدهای شوخ طبعی در سازمان

صفحه 147-164
حسن اسماعیلیان؛ هادی تیموری؛ آرش شاهین؛ زیاد دهقان

10.

طراحی مدل فراگیرسازی اپلیکشن‌های شبکه‌های اجتماعی

صفحه 165-180
الهام حسینی چگنی؛ علی قربانی؛ محمدرضا مشایخی؛ علی شاه‌نظری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب