1.

طراحی مدل کیفی شتابگیری دانشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی به سمت دانشگاه‌های نسل چهار

صفحه 1-14
مهریه پناهی؛ محمود گودرزی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ مجید جلالی فراهانی

2.

نهادینه کردن عوامل موثر فرهنگ عمومی ورزش همگانی در جامعه (مطالعه موردی: استان تهران)

صفحه 15-30
فرناز ترابی؛ محمد محمدی

3.

عوامل مؤثر بر بهبود مدیریت استعداد در فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی

صفحه 31-40
سارا سراج؛ یونس یاری

4.

عوامل موثر بر بهبود الگوسازی و ایجاد نمادهای فرهنگی در ورزش همگانی

صفحه 41-50
رضا نیکبخش؛ امیر دانا؛ مهدی عمادی

5.

نقش بیمه در جبران خسارت های ناشی از حوادث ورزشی

صفحه 51-62
مهدی یوسفی صادقلو؛ زهرا منتظری؛ آتنا نوری

6.

تدوین چارچوب سرمایه فرهنگی در ورزش: رویکردی جامعه شناختی

صفحه 63-78
میثم صادقی؛ محمد احسانی؛ رسول نوروزی سید حسینی؛ مرجان صفاری

7.

مطالعه تطبیقی راهکارهای ترویج ورزش سالمندی در کشورهای منتخب و ارائه اقدامات عملی در ایران

صفحه 79-92
زهرا محمدی؛ سارا کشکر

8.

الگوی پارادایمی عوامل موثر بر سیاست‌گذاری داده حکومتی باز در صنعت ورزشی ایران

صفحه 93-110
عطا گلشنی؛ مهدی کهندل؛ سید نعمت خلیفه؛ پریوش نوربخش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب