1.

بررسی نقش نظریه روانشناسی اجتماعی مبادله اجتماعی در داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا

صفحه 9-20
رامین ایرجی نقندر؛ حمید قاسمی؛ ابوالفضل فراهانی

2.

تأثیرگذاری رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجیگری عدالت رویه ادراک‌شده و اعتماد در دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

صفحه 21-30
زهره شرعی؛ سیدرضا میرحسینی

3.

تدوین مدل علی اشتغال موفق براساس ویژگیهای شخصیتی، هوش هشت گانه گاردنر با نقش واسطه ای مهارت تصمیم گیری

صفحه 31-40
علی راد

4.

فراروش مطالعات قلدری محل کار (مورد مطالعه: مقالات منتشرشده داخلی)

صفحه 41-56
مسعود ناظری؛ اکبر حسن پور

5.

نقش کمال گرایی و رضایت از زندگی در پیش بینی اعتیاد به کار در مشاغل مختلف

صفحه 57-64
مجید صفاری نیا؛ فریدا زندی نژاد؛ میناالسادات عارف کشفی

6.

اثر طرحواره درمانی گروهی بر طرحواره های ناسازگار اولیه و فرسودگی شغلی طرحواره درمانگران

صفحه 65-74
عزت الله کردمیرزا نیکوزاده؛ نازنین پیرحیاتی؛ مژگان آگاه هریس؛ آویسا نجیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب