1.

اثرات رفاهی مالیات بر مصرف سیگار مندرج در لایحه بودجه و نقش متغیرهای دموگرافیک در مناطق شهری ایران

صفحه 1-22
علی اصغر سالم؛ معصومه عزیزخانی

2.

متنوع سازی فعالیت‌های صنعتی و نابرابری درآمد در استان‌های ایران

صفحه 22-36
علی فلاحتی؛ افشین باغفلکی؛ مجتبی الماسی

3.

بررسی رابطه‌ی بین استمرار و تنوع جغرافیایی صادرات با تنوع نوآوری، مطالعه‌ی موردی: شرکت‌های کوچک و متوسط استان آذربایجان غربی

صفحه 37-58
خدیجه حسن زاده؛ کیومرث شهبازی؛ محمد موحدی؛ اولیویر گوسانس

4.

تجزیه رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در صنایع کارخانه‌ای استان‌های ایران: رهیافت مرز تصادفی اثرات ثابت صحیح نمایی

صفحه 59-72
مهدی فتح آبادی؛ مسعود صوفی مجیدپور؛ محمود محمود زاده

5.

تحلیل رابطه بین انواع پاداش پرداختی مدیران با بهره‌وری نیروی کار (رویکرد نظریه بازی‌ها)

صفحه 73-86
صلاح سلیمیان؛ آزاده اشرفی

6.

فرصت‌های صادراتی ایران در بازار عراق: تلفیق مدل پشتیبان تصمیم و رویکردهای فضای محصول و پیچیدگی اقتصادی

صفحه 87-106
حسن ثاقب؛ امید رنجبر؛ فتح‌اله تاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب