1.

بررسی رابطه‌ی آموزش ترکیبی و احساس عدم پذیرش با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور با نقش میانجی اشتیاق تحصیلی

صفحه 1-10
حسین نجفی

2.

ارزیابی وضعیت کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در فرآیند یاددهی و یادگیری مدارس هوشمند به روش آمیخته: مطالعه‌ی موردی (معلمان مدارس هوشمند شهرستان اردل)

صفحه 11-26
محبوبه خسروی؛ حسین حاجتی کاجی

3.

نقش سواد دیجیتال بر پذیرش فناوری در کتابداران دانشگاه پیام نور

صفحه 27-38
حکیم بکری زاده؛ مریم پناهی؛ بهزاد جمالوندی

4.

نقش برازش تکلیف- فناوری و سازه‌‌های مدل پذیرش فناوری در پیش‌‌بینی کیفیت تدریس معلمان دوره‌ی متوسطه

صفحه 39-50
فاطمه خلیلی فخرآبادی؛ محمد احمدی ده قطب الدینی

5.

بررسی رابطه‌ی اختلالات بالینی و سبک‌های فرزندپروری با وابستگی به بازی‌های کامپیوتری در دانش‌آموزان متوسطه‌ی اول شهر نی‌ریز

صفحه 51-62
اکبر رضایی فرد؛ راضیه حسینی؛ باهره خیرخواه

6.

بررسی عوامل رسانه‌ای مؤثر بر افزایش خیانت اینترنتی دانش‌آموزان

صفحه 63-74
محمدرضا شکیبا؛ رضاعلی نوروزی؛ جابر افتخاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب