1.

ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گیلان بر اساس مدل سروکوال

صفحه 11-28
زهرا همتی نژاد؛ مهرعلی همتی نژاد

2.

تبیین مدل ارتباطی هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران

صفحه 25-36
لقمان کشاورز؛ سمیرا آزادواری

3.

هنجاریابی ابزار غرور ملی با تاکید بر جایگاه ورزش

صفحه 37-53
حسین عیدی؛ همایون عباسی؛ معصومه فدایی

4.

ارتباط عملکرد کشورها در رویدادهای چند ورزشی با عملکرد آنها در بازیهای المپیک

صفحه 45-55
شهاب بهرامی؛ بهمن عسگری

5.

ارزیابی عملکرد معلمین تربیت بدنی با بازخورد 360 درجه: مطالعه موردی معلمین شهرستان پارسیان

صفحه 61-70
سیده طاهره موسوی راد؛ محبوبه روزبهانی؛ ماهنوش روه

6.

رابطه سلامت روانی و دلبستگی شغلی در معلمان تربیت بدنی شهر یاسوج

صفحه 71-78
لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ حیدر محمدیان

7.

بررسی سبک و الگوی مصرف در فراغت ورزشی خانوادگی درون و بیرون شهری (رشت)

صفحه 79-92
صلاح دستوم؛ محمد مهدی رحمتی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ محمد ریحانی

8.

بررسی ویژگی های فردی موثر بر ایجاد و توسعه خلاقیت کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان فارس (ارائه الگوی تحلیل مسیر)

صفحه 93-100
محمد حسن صیف؛ محمد ایمانی فراهانی؛ عباس ثابت

9.

ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با وفاداری گردشگران ورزشی پارک های آبی ورزشی مشهد

صفحه 101-112
محمد هادی اسماعیلی؛ محمدرضا معین فرد؛ پروین شوشی نسب؛ علی بنسبردی

10.

بررسی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر ایجاد نارسایی در سیستم نظارت مالی هیئت‌های ورزشی استان تهران

صفحه 113-119
رضا رسولی؛ حسن داورزنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب