1.

ارزیابی نظام علم و فناوری کشور ایران در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه

صفحه 7-33
محمود مولی نژاد؛ یداله مهرعلی زاده

2.

گونه شناسی ارزش‌های فرهنگی مبتنی بر هویت

صفحه 34-56
یعقوب احمدی؛ امید قادرزاده

3.

آموزش عالی و سرمایه اجتماعی

صفحه 57-77
ابراهیم صالحی عمران

4.

گونه‌شناسی اساتید علوم اجتماعی در دوران پسادانشگاهی

صفحه 78-91
زهرا محمدی؛ محمدامین قانعی راد

5.

شهروندی و سواد رسانه‌ای بررسی رابطه وضعیت شهروندی و سواد رسانه‌ای در بین شهروندان زنجانی

صفحه 92-108
امیر ملکی؛ یحیی حیدری؛ سارا حاجی مظفری

6.

رفاه اجتماعی و شکل‌گیری خانواده- کار (نمونه مطالعه شده: کوره‌های آجرپزی)

صفحه 109-123
غلامرضا غفاری؛ کریم علی کرمی

7.

نوسازی بوم‌شناختی و مصرف انرژی

صفحه 124-136
صادق صالحی؛ زهرا پازوکی نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب