1.

میزان به کارگیری الگوی مدیریت سایبرنتیک در ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های منتخب کشور

صفحه 11-22
آزیتا شهپر توفیق؛ ابراهیم دلدار؛ روح ا.. رمضانی

2.

بررسی نقش وفاداری به برند در رابطه میان عشق به برند و هواداری از برند (مورد مطالعه: برند ورزشی ملوان انزلی)

صفحه 23-36
سید مسلم علوی؛ مهدی نجفی سیاهرودی

3.

بررسی میزان کارایی دروس عملی مقطع کارشناسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در مرتفع کردن نیازهای این درس از دیدگاه دبیران تربیت بدنی

صفحه 37-48
رضا فرجی؛ رضا صادقی

4.

طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی شهر مشهد با استفاده از دیدگاه علمی

صفحه 49-60
سید محمد حسین رضوی؛ سید محمد نیازی؛ محمد رضا برومند دولق

5.

تبیین عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش های همگانی و قهرمانی با تاکید بر نقش رسانه های جمعی از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی استان کردستان

صفحه 61-72
میرحسن سید عامری؛ فاطمه جامعی

6.

ارتباط مشارکت کارکنان، مقاومت در برابر تغییر و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان بزرگ

صفحه 73-84
جواد قاسمی روشناوند؛ جعفر خوشبختی

7.

تحلیل روش‌شناسی مطالعاتی تولیدات ISC مدیریت ورزشی ایران

صفحه 85-102
رحیم رمضانی‌نژاد؛ مرتضی رضایی صوفی؛ صلاح دستوم؛ نسرین احمدی

8.

تعیین روایی و پایایی پرسش نامه موانع و انگیزه‌های رفتار تماشاگران در ورزش

صفحه 103-114
رامین ایرجی نقندر؛ محمود گودرزی

9.

مقایسۀ اثربخشی رهبری مدیران ورزشی

صفحه 115-126
عباس نظریان مادوانی؛ مریم مختاری دینانی

10.

تحلیل سرمایه اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی ایران

صفحه 127-138
ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز؛ حمید قاسمی؛ نسرین عزیزیان کهن


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب