1.

تحلیل عاملی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های اخذ و میزبانی رویدادهای بزرگ بین المللی ورزشی در ایران

صفحه 11-24
لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ مرتضی رضایی صوفی؛ حسین ذکایی

2.

ارتباط بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان قم

صفحه 25-35
محمد علیمردانی؛ ابوالفضل فراهانی؛ حمید قاسمی

3.

تحلیل رگرسیونی نگرش مدیران، معلمین و دانش‌آموزان نسبت به معلمین ورزش

صفحه 35-47
لقمان کشاورز؛ سید محمد انصاری

4.

بررسی روایی و پایایی فرم فارسی پرسش‌نامهSLEQ از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان کردستان

صفحه 49-58
سردار محمدی؛ محمد ویسی

5.

نقش سقف شیشه‌ای بر وضعیت توانمندی زنان در سازمان ورزش شهرداری تهران

صفحه 59-69
فاطمه اللهیاری؛ هادی بیاتی؛ سید نصراله سجادی؛ محمود گودرزی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی

6.

نقش رسانه‌های گروهی در گرایش مردم به ورزش همگانی با تأکید بر آمادگی جسمانی (مطالعه‌ی موردی: شهر بابلسر)

صفحه 71-80
مجتبی قاسمی سیانی؛ محمد حسین رضوی؛ مرتضی دوستی

7.

ارتباط جوّ سازمانی و اعتماد سازمانی با میزان مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری

صفحه 81-91
حسن آدابی؛ مظفر یکتایار

8.

اثر حمایت اجتماعی (خانواده و سرپرست) بر فرسودگی شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان یزد: نقش واسطه‌ای تعارض کار- خانواده

صفحه 93-103
محمدرضا اسمعیلی؛ حامد سالاری؛ حسین بخشنده

9.

تحلیل وضعیت رقابتی صنعت تولید پوشاک ورزشی ایران با استفاده از مدل رقابتی پورتر

صفحه 105-115
امید جمشیدی؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد خبیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب