1.

تبیین کارکردهای ارزش‌آفرین در سازمان های پروژه محور نفتی

صفحه 13-28
پگاه عباسپور؛ هانی اربابی؛ محمد حسین صبحیه

2.

طراحی مدل فرایندی تدوین استراتژی سازمان‌های حاکمیتی بر مبنای پارادایم حکمرانی شبکه‌ای

صفحه 29-52
محمدرضا آقازاده؛ طیبه عسگری؛ عادله شاهی؛ آمنه فرهمند

3.

بررسی و تبیین پیامدهای رهبری اخلاقی

صفحه 53-64
حامد دهقانان؛ محمدرضا ادیب پور؛ شهرام فردوسی؛ محمدحسین شجاعی

4.

بررسی تاثیر بیگانگی از کار کارکنان بر بروز رفتارهای ضد شهروندی تیمی

صفحه 65-76
ولی محمد درینی؛ محمد تابان؛ وحید شرفی؛ صید مهدی ویسه

5.

تبیین مفهوم کارکردی مردم واری(تناسب ارکان) در سازمان‌های دولتی

صفحه 77-90
رضا نجاری؛ محمد نذرمحمدی

6.

درآمدی بر اینرسی سازمانی و عوامل تاثیر گذار بر آن در سازمان‌های بخش دولتی ایران

صفحه 91-108
سید عباس ابراهیمی

7.

عوامل ایجاد کنندة ترومای سازمانی در بیمارستان های خصوصی و راهکارهای کاهش آن :مورد مطالعه بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)

صفحه 109-120
پیرحسین کولیوند؛ محمدعلی سرلک

8.

الگویابیِ ساختاری تأثیر دانش بر عملکرد و نوآوری با تعدیل‌گریِ ساختار سازمانی

صفحه 121-140
مجتبی رفیعی؛ حسین بلوچی؛ مجید نعمت الهی؛ سمیرا متقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب