1.

تحلیل معادلات ساختاری اثر هنرآفرینی شغل بر چابکی سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

صفحه 11-23
غلامرضا شعبانی بهار؛ محمود گودرزی؛ حبیب هنری؛ محسن لقمانی

2.

شناسایی عوامل بازدارنده مشارکت سالمندان شهر اهواز در فعالیت های بدنی با استفاده از مدل TOPSIS و تدوین راهبردهای آموزشی و مداخلاتی مناسب

صفحه 25-35
مرجان امینی؛ صدیقه حیدری نژاد؛ طاهره ازمشا؛ مرتضی نعمتی

3.

رابطه اعتماد سازمانی و مؤلفه های آن با بهره وری نیروی انسانی در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل

صفحه 37-45
آرمین فعال؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ مجید جلالی فراهانی

4.

بررسی وضعیت ایمنی فضاهای ورزشی روباز مدارس راهنمایی دولتی استان اردبیل

صفحه 47-54
ولی علیزاده؛ جواد شهلایی؛ لیلی علیزاده

5.

پایایی سنجی و اعتباریابی پرسشنامه کیفیت خدمات در ورزش (اسپورت سرو )

صفحه 55-63
حمید سارانی؛ علیرضا الهی

6.

بررسی نقش نوستالژی (خاطرات گذشته) بر مقاصد رفتاری گردشگران ورزشی پیست‌های اسکی

صفحه 65-78
احمد محمودی؛ مهدی کروبی؛ مجید حسینی

7.

تحلیل عوامل انگیزاننده حمایت ورزشی در استان همدان

صفحه 79-91
حشمت اله مرادی شرف؛ مهرعلی همتی نژاد؛ نوشین بنار

8.

تحلیل SWOT اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در بخش ورزش همگانی

صفحه 93-103
همایون عباسی؛ حسین عیدی؛ سعید خانمرادی

9.

ارائه راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی (مطالعه موردی شهرستان مینودشت)

صفحه 105-115
حمیده خسروی مهر؛ مجتبی قدیری معصوم؛ محمدرضا رضوانی

10.

الگوی ساختاری روابط عدالت سازمانی ادراک شده با رضایت ورزشکاران و تمایل به ترک باشگاه

صفحه 117-125
محسن گل پرور

11.

تدوین راهبردهای توسعه ورزش قهرمانی ایران

صفحه 127-142
ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز؛ علی صادقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب