1.

ارتباط ملی‌گرایی مصرفی با تجمل‌گرایی، پذیرش فرهنگی و تهدید ادراک شدة اقتصادی در ارزیابی کالاهای ورزشی داخلی و خارجی

صفحه 11-24
زینب آنت؛ سید نصر الله سجادی؛ محمد خبیری

2.

مکان‌یابی اماکن ورزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)؛ مطالعة موردی شهرسقز

صفحه 25-34
سید سیروان حسینی؛ سید محمد کاشف کاشف؛ میر حسن سید عامری

3.

تحلیل عاملی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان حرفه‌ای فوتبال ایران

صفحه 35-48
میثم روحانی؛ مهدی طالب پور؛ رحیم رمضانی نژاد؛ نوشین بنار

4.

چارچوب تبیین و تدوین بیانیة مأموریت کارآفرینی در ورزش کشور از دیدگاه صاحب‌نظران ورزشی

صفحه 49-61
حبیب هنری؛ زینب مندعلی زاده

5.

تبیین وضعیت موجود ادارة کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با استفاده از تحلیل SWOT

صفحه 61-74
مهدی گودرزی

6.

مقایسة نگرش دانش‌آموزان و معلمان سایر دروس به معلمان تربیت بدنی در مقطع متوسطة بندرعباس

صفحه 75-84
لقمان کشاورز؛ مجید جلالی فراهانی؛ سید محمد انصاری

7.

ارتباط بین هوش هیجانی، آمادگی جسمانی و کیفیت زندگی دانشجویان

صفحه 85-98
علیرضا رمضانی؛ عباس نظریان مادوانی

8.

مطالعة برنامة آموزش، ارزیابی و ارتقای مربیان ورزش کشورهای منتخب و ارائة پیشنهادها

صفحه 99-112
ژاله معماری؛ مهرزاد حمیدی؛ طاهره سیفی

9.

پیش‌بینی رضایت شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های غرب کشور بر اساس سبک رهبری خدمتگزار

صفحه 113-120
کامران عبدی پور؛ شیرین رزدشتیان؛ عزت الله جمشیدی؛ جهان امیری

10.

نقش مدیریت و سیاستگزاری دانشکده‌ها و گروه‌های تربیت‌بدنی در هدایت انتظارات شغلی دانشجویان (تعیین راهبرد و سیاست)

صفحه 121-138
ابوالفضل فراهانی؛ الهام غلامپور؛ امین عادلخانی

11.

تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامة هوش هیجانی در ورزش

صفحه 139-150
حسین عیدی؛ همایون عباسی؛ امین بخشی چناری؛ معصومه فدایی؛ آکو ابراهیم فقهی

12.

ارزیابی دانش مربیان ورزش دربارة کمک‌های اولیه به ورزشکاران آسیب‌دیده در میادین ورزشی

صفحه 151-162
سعید یوسفی؛ پرستو زرکی؛ اسماعیل شریفیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب