1.

طراحی مدل اهمال‌کاری سازمانی در سازمان‌های دولتی ایران (موردمطالعه: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران)

صفحه 11-30
امیرعباس نظری زاده؛ علیرضا موغلی؛ نرگس عباسی

2.

فرهنگ سازمانی در آینه ی ضرب المثل های فارسی

صفحه 33-48
آسیه دهقانی باغی؛ بهروز رضایی منش؛ محبوبه رشیدی

3.

طراحی مدل توسعة داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری در سازمان‌های دولتی

صفحه 49-64
سید علی اکبر هاشمی؛ حسن الوداری؛ محمد رضا دارایی؛ روح الله رازینی

4.

بررسی داستان مسیرشغلی با رویکرد تحلیل روایت(ساختاری و محتوایی)

صفحه 65-82
کامیار رئیسی فر؛ علی اصغر پور عزت؛ مهدی شامی زنجانی

5.

آسیب‌شناسی پژوهش‌های داخلی در زمینة مسئولیت‌پذیری اجتماعی با رویکرد فراترکیب

صفحه 83-98
حسین خنیفر؛ نقی میرزایی؛ علی پریشانی؛ علی پوربهروزان؛ حسین حنیفر

6.

تحلیل گفتمان مدیریت دولتی ایران در بخش آموزش و پرورش

صفحه 99-114
سید مهدی الوانی؛ مهرداد صباغی

7.

گرایش به ذی‌نفعان در سازمان های دولتی غیرانتفاعی و اثرگذاری آن بر عملکرد مالی: بررسی نقش واسطه ای گرایش به یادگیری

صفحه 115-130
رسول عبدی؛ عباسقلی سنگی نور پور

8.

طراحی مدل انتخاب و پیاده‌سازی سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمانی در سازمان‌های دولتی و تابع دولتی

صفحه 131-144
محمد هادی زاهدی؛ عباسعلی رضائی؛ ولی محمد درینی؛ احسان نامدار جویمی

9.

تبیین مدل بهینه مدیریت منابع انسانى با استفاده از مدل نقاط مرجع استراتژیک در شرکت هواپیمایی آتا

صفحه 145-156
امیر محمدی اصل؛ سلیمان ایران‌زاده؛ رضا خدایی محمودی؛ مجتبی رمضانی

10.

تحلیل و ارزیابی جایگاه دانشگاه های کشور در شاخص های بین المللی سازی آموزش عالی از دیدگاه دانشجویان؛"مطالعه موردی دانشگاه تهران"

صفحه 157-173
حسن قلاوندی؛ محمد حسنی؛ زهرا مرادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب