1.

نقش منبع خبری در اقناع افراد با تعدیل کنندگی نگرش به منبع خبری، جنسیت و عزت نفس

صفحه 7-18
حامد احمدی؛ حمید پورشریفی

2.

اثرتکرار(برای خود و دیگری) بر حافظه عملی و کلامی و یادآوری واژگان تکرارشده به دو روش نگهدارنده و بسط‌ دهنده

صفحه 19-33
حسین زارع؛ فرانک بیدآباد

3.

رابطه بین شیوه های فرزندپروری با نظریه ذهن در دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی شهر اصفهان 90-91

صفحه 34-43
زهرا اسلامی چهرازی؛ مریم قربانی؛ اصغر آقایی

4.

رابطه ساده و چندگانه تبحرگرایی و رویکرد گرایی با اهمال کاری تحصیلی

صفحه 44-51
کریم سواری

5.

برآورد مقدماتی پایایی و روایی مقیاس های افسانه پردازی شخصی و خیال پردازی جدید: مقیاس‌هایی برای سنجش خودمیان بینی در بزرگسالان

صفحه 52-68
علی رضا آقایوسفی؛ حسین زارع؛ سمیه پوربافرانی

6.

رابطه اضطراب اجتماعی و عواطف مثبت و منفی با دانش متقاعدسازی در مدیران

صفحه 69-75
مزگان سپاه منصور؛ علی شاکر دولق؛ محمد مهدی جهانگیری

7.

بررسی رابطه بین حجم کار، کنترل بر کار و تعادل کارـ زندگی

صفحه 76-88
مجید صفاری نیا؛ وحیده صالح میرحسنی

8.

رابطه تعلل ورزی (اهمال کاری) تحصیلی با باورهای فراشناختی

صفحه 89-100
طاهره گلستانی بخت؛ مهناز شکری

9.

نقش هوش فرهنگی مدیران در توان حل تعارض کارکنان

صفحه 101-116
سید علی اکبر احمدی؛ حسین صفرزاده؛ محمدجواد حضوری؛ فریبا دهنوی

10.

جانبی شدن، ادراک شوخ‌طبعی و شادکامی: آیا فرآیندهای کلامی سطح بالا و هیجاناتی همچون شادکامی نیز جانبی شده‌اند؟

صفحه 117-125
فائزه خالقی دلاور؛ احمد علیپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب