1.

کاربست رهیافت برنامه ریزی وکالتی در طرحهای شهری ایران، نمونه مطالعاتی: طرحهای انطباق کاربری اراضی شهری

صفحه 11-23
حمید پورحسین روشن؛ مجتبی رفیعیان

2.

بررسی و تحلیل جدایی‌گزینی فضایی- اجتماعی گروه‌های تحصیلی و شغلی در منطقه کلان‌شهری اصفهان

صفحه 25-44
عارف ظهیرنژاد؛ هاشم داداش‌پور

3.

عملکرد پیاده‌راه‌ها در بهبود کالبد شهری (مطالعه موردی: کلان شهر تهران)

صفحه 45-57
سید مهدی موسی کاظمی؛ اسماعیل علی اکبری؛ پرویز آرانی

4.

برنامه‌ریزی بازتوسعه اراضی متروکه شهری منطقه 19 تهران با تأکید بر رویکرد توسعه میان افزا

صفحه 59-76
علی موحد؛ مظهر احمدی

5.

تحلیل فضایی خدمات پیشرفته (APS) شهری با استفاده از آمار فضایی، پژوهش موردی: شهر اردبیل

صفحه 77-92
علیرضا محمدی؛ سپیده ‌نوری؛ الهه پیشگر

6.

سنجش و تحلیل فضایی مؤلفه‌های تاب‌آوری کالبدی در بافت مرکزی شهر همدان با استفاده از خودهمبستگی فضایی موران

صفحه 93-106
احمد پوراحمد؛ یعقوب ابدالی؛ علیرضا صادقی؛ سارا الله قلی پور

7.

ارزیابی ساختار پارک‌های شهری تبریز با تحلیل شبکه و مکان‌یابی بهینه آن با استفاده از مدل FAHP

صفحه 107-122
اکبر رحیمی؛ میثم محرمی؛ سعدی فرجی

8.

تحلیل و ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محلهای (مطالعه موردی: شهر ایلام)

صفحه 123-136
محمد سلاورزی‌زاده؛ حجت شیخی؛ زینب شکاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب