1.

مطالعه اثر ضد دیابتی مکملی عصاره الکلی سدر (Ziziphus spina-christi) و انسولین در رت‌های آزمایشگاهی نر دیابتی نژاد ویستار

صفحه 11-17
یدالله عدالت پناه؛ سعید رضایی زارچی؛ فریبا عنایتی‌پرور؛ سوسن رستم‌پور؛ لیلا مرادی جافری

2.

بررسی تنوع ریختی چهار جمعیت شاه‌کولی ارومیه (Alburnus atropatenae) در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی

صفحه 19-28
سهیل ایگدری؛ فاطمه مشیدی؛ منوچهر نصری

3.

تعیین سن و پارامترهای رشد ماهی شوریده (Otolithes ruber) در آب‌های استان هرمزگان (خلیج فارس) ‌

صفحه 29-38
تورج ولی نسب؛ عیسی‌ کمالی؛ رضا دهقانی؛ حجت الله فروغی فرد

4.

اثر درمانی ترکیب عصاره هیدروالکلی گل سیر و سولفات روی بر مقدار هماتوکریت در موش صحرایی نر دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین

صفحه 39-46
نامدار یوسف وند؛ وحید حسنوند

5.

مطالعه فونستیکی دوزیستان منطقه اردبیل، شمال غربی ایران

صفحه 47-57
رامین محمدی آلوچه؛ حاج قلی کمی؛ اسدالله اسدی؛ سارا حکیم پور؛ محمد حسن آستان

6.

معرفی چند گونه نماتد dorylaimid از منطقه کهق شهرستان مراغه، استان آذربایجان‌شرقی

صفحه 59-67
ابراهیم کاظمی؛ غلامرضا نیکنام

7.

تغییرات آسیب‌شناسی بافت آبشش و کبد سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) در مواجهه با سم بوتاکلر

صفحه 69-81
محمد فروهر واجارگاه؛ حامد غفاری فارسانی؛ سعید شهبازی ناصرآباد؛ سید علی اکبر هدایتی

8.

مطالعه و مقایسه صفات مورفومتریک جمعیت‌های مختلف شپش سر Pediculus humanus capitis DeGeer (Phthiraptera: Pediculidae) از جنوب شرق استان تهران

صفحه 83-90
ندا خردپیر؛ فاطمه قندالی؛ سیامک یوسفی سیاهکلرودی

9.

نکاتی‌ درباره‌ ویژگی‌های‌ تاکسونومی‌ باربوس کاتاشی Barbus kotschyi و باربوس گرییپوس Barbus grypus

صفحه 91-98
جلال ولی الهی

10.

بررسی هیستوپاتولوژیک اثر غشای داخلی تخم‌مرغ بر روی ترمیم استخوان درشت‌نی در مدل حیوانی سگ

صفحه 99-106
الهام مقتدایی؛ وحید ملیانیان

11.

بررسی مقایسه‌ای ریخت‌سنجی هندسی جمعیت‌های سیاه‌ماهی (Capoeta fusca) در حوضه‌های کویر و هریرود

صفحه 107-115
محمود بنی مسنی؛ یزدان کیوانی؛ عیسی ابراهیمی

12.

بررسی اثرات سمی نانوذرات اکسید مس بر ساختار بافتی گناد در جنس نر موش صحرایی نژاد ویستار

صفحه 117-124
سجاد رجبی؛ فاطمه شهبازی؛ علی نوری؛ راضیه کارشناس

13.

مقایسه اثر سه داروی ایندومتاسین، سلکوکسیب و آسپرین بر روی آسیب های کبدی ناشی از سپسیس در مدل CLP

صفحه 125-134
فریبا یغموری؛ رضا حاجی حسینی؛ سید مهرداد کسایی؛ بهرام سیفی زارع


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب