1.

تأثیر ابعاد سرمایه فرهنگی بر ترک شغل کارکنان وزارت وزارت ورزش و جوانان کشور؛ اثر میانجی کژتابی سازمانی ادراک شده

صفحه 11-21
آرمیتا فداکار؛ سید صلاح الدین نقشبندی؛ محسن باقریان

2.

شناسایی موانع ایجاد و یا توسعه اخلاق حرفه‌ای مدیران سازمان‌های ورزشی

صفحه 23-35
محمد حیدری؛ سید محمد حسین رضوی؛ سعید امیرنژاد؛ نصرالله محمدی

3.

تاثیر سبک رهبری اصیل بر بهزیستی روانشناختی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی سرمایه روانشناختی

صفحه 37-48
صمد گودرزی؛ مجید جلالی فراهانی؛ علی صابری

4.

مدل ارتباطی هویت و سکوت سازمانی با خودپنداره کارکنان ادارات ورزش و جوانان شمال غرب کشور

صفحه 49-65
حسن لطفی؛ میرحسن سیدعامری

5.

طراحی الگوی نقش مبادله اجتماعی بر مسئولیت پذیری داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا

صفحه 67-79
حمید قاسمی؛ ابوالفضل فراهانی؛ رامین ایرجی نقندر

6.

ارائه مدل ارتباطی نوآوری رادیکال باشگاه های خصوصی لیگ برتر فوتبال ایران از طریق قابلیت اشتراک و تنوع دانش با بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی

صفحه 81-96
مهران آذریان سوسهاب؛ سیدمحمد کاشف؛ محسن بهنام

7.

مدل اثر عزت نفس بر تسهیم دانش و رفتار غیر شهروندی با نقش میانجی حسادت سازمانی (مورد مطالعه: ادارات کل ورزش و جوانان استان های غرب کشور)

صفحه 97-108
سیروان حسینی؛ بهرام یوسفی؛ شهاب بهرامی

8.

ارائه مدل نقش ادراک از عدالت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی با میانجی‌گری استراتژی مدیریت دانش در کارمندان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی

صفحه 109-120
رسول ملانژاد خلیل آباد؛ زهراسادات میرزازاده؛ محمد کشتی دار

9.

مدل یابی نقش میانجی مسئولیت اجتماعی در رابطه علی اخلاق حرفه ای مدیران و اخلاق مدنی هواداران باشگاه های فوتبال لیگ دسته یک ایران

صفحه 121-134
زهرا کبیری؛ رضا صابونچی؛ نجف آقایی

10.

تدوین چارچوب توسعه ویژگی های رفتاری برای سطوح مربیگری

صفحه 135-146
علی اکبر بابازاده پهلوانلو؛ محمدعلی اصلانخانی؛ علی محمد صفانیا؛ علی اصغر درودیان؛ مهدی گودرزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب