1.

تحلیل اثرات توسعه گردشگری بر تغییرات کاربری اراضی روستاهای ییلاقی شهرستان بینالود

صفحه 11-30
حمدالله سجاسی قیداری؛ ایدا صدرالسادات

2.

برنامه‌ریزی گسترش کالبدی فضاهای سبزشهر بندرعباس با استفاده از تکنیک متاسوات

صفحه 31-47
اسماعیل صالحی؛ شهرزاد فریادی؛ لعبت زبردست؛ امید حیدری

3.

نگرش فرآیندمحور در تبیین مؤلفه‌های توسعة کالبدی فضاهای شهری با روش(QSPM)،مطالعة موردی: میدان آزادی شهر سنندج

صفحه 49-72
کسری کتاب اللهی؛ مسعود علیمردانی؛ عبدالحمید قنبران

4.

سنجش میزان تاب‌آوری سکونتگاه‌های روستایی در برابر مخاطرات محیطی (مطالعه موردی: بخش بلداجی)

صفحه 73-88
اصغر نوروزی

5.

ارزیابی اثرات توسعه گردشگری در تغییر سبک زندگی روستا‌های هدف گردشگری (مطالعه موردی: بخش الموت شرقی، شهرستان قزوین)

صفحه 89-102
حسین فراهانی؛ جمشید عینالی؛ معصومه مرادی

6.

تحلیل مؤلفه های بازآفرینی شهری در بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز

صفحه 103-122
مسعود صفایی پور؛ صفیه دامن باغ

7.

اولویت‌بندی نقش مؤلفه‌های توسعه میان‌افزا (درون‌زا) در توسعه فیزیکی شهر با رویکرد تحقق شهر هوشمند (مطالعه موردی: شهر یزد)

صفحه 123-133
حسن حکمت نیا

8.

نقش عوامل کالبدی مجتمع‌های مسکونی بر افزایش احساس تعلق به مکان (نمونه موردی مجتمع‌های مسکونی شاه بلوط و پردیسان گرگان)

صفحه 135-146
ازاده سرگزی؛ مهدیه پژوهان فر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب