1.

رابطه وجدان‌گرایی و رضایت شغلی با طفره‌روی معلمان تربیت‌بدنی در انجام فعالیت‌های فوق‌برنامه ورزشی مدارس

صفحه 11-20
زینب مندعلی زاده؛ اسفندیار خسروی زاده

2.

مدل یابی تاثیر رهبری خدمتگزار و توزیعی بر رفتار‌های پویای شغلی و ارتقاء عملکرد سازمانی

صفحه 25-36
مجید جلالی فراهانی؛ مسعود فریدونی

3.

بررسی وضعیت فلسفه بازاریابی، هوش رقابتی و ارتباطات یکپارچه در فدراسیون ‏های ورزشی ایران

صفحه 31-40
لقمان کشاورز؛ مرتضی رضایی صوفی؛ بهرام اکبری خوشه مهر

4.

طراحی مدل اینرسی سازمانی براساس توانمندسازی کارکنان در ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب کشور.

صفحه 53-64
ایوب فریدی زنگیر؛ مهرداد محرم زاده؛ مسعود ایمان زاده

5.

مدل یابی نقش سبک رهبری فروتن بر رفتار صدای کارکنان وزارت ورزش و جوانان: نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی و امنیت روانی

صفحه 65-78
فرهاد نظری؛ سیدمحمد کاشف؛ محسن بهنام

6.

گونه‌شناسی رفتارهای سبز در اماکن ورزشی

صفحه 79-93
امین دهقان قهفرخی؛ رضا شهبازی؛ عباس سیف اللهی

7.

تدوین الگوی عوامل مؤثر بر مهاجرت ورزشی ورزشکاران نخبه ایران

صفحه 95-109
زهرا حسینی؛ حبیب هنری؛ فرزاد غفوری

8.

پیش‌بینی رفتارهای افشاگری کارکنان وزارت ورزش و جوانان با رویکرد شبکه عصبی

صفحه 111-123
مهدی جهانگیری؛ فاطمه رنجبر واحد؛ مهدی قاسمی میر

9.

تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی انتقال دانش در کارکنان باشگاه های ورزشی

صفحه 125-136
سیدجلیل میریوسفی؛ فرشته دره کردی

10.

بررسی تاثیر مدیریت جهادی بر سایش اجتماعی کارکنان با توجه به نقش میانجی تبادل رهبر پیرو در اداره کل ورزش و جوانان استان یزد

صفحه 137-148
حمیده شکاری؛ حیدر حسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب