1.

ارائه مدل زیست‌پذیری کلانشهر مشهد با استفاده از رهیافت مدلسازی ساختاری-تفسیری ISM

صفحه 11-28
محمد اجزا شکوهی؛ سعدی محمدی؛ الهام داوری؛ چنور محمدی؛ مجید اکبری

2.

ارزیابی و تحلیل مؤلفه‌های مؤثر بر افزایش بی‌رویه قیمت مسکن شهری با استفاده از مدل‌های ترکیبی تصمیم گیری چند شاخصه (مورد مطالعه: شهر زاهدان)

صفحه 29-51
حمید رضا رخشانی نسب؛ مجتبی سلیمانی دامنه؛ مرضیه صداقت کیش

3.

تحلیل ساختاری و کارکردی پایداری مسکن روستایی (مورد مطالعه: دهستان سرفیروزآباد بخش مرکزی کرمانشاه)

صفحه 53-73
بهاره میری؛ آئیژ عزمی؛ محمد اکبرپور

4.

رقابت‏ پذیری مقصدهای گردشگری فراتحلیل کیفی پژوهش‏ ها با استفاده از شاخص سه‎ گانه بلیکی

صفحه 75-92
محمود ضیائی؛ علی دلشاد؛ محمد تقی تقوی فرد؛ ابوالفضل تاج زاده نمین

5.

شناخت اولویت های توسعه گردشگری شرق استان سمنان (کاربرد ترکیب گروه کانونی و منطق سلسله مراتبی)

صفحه 93-104
علی اصغر شالبافیان؛ ندا زرندیان

6.

ارزیابی نقش مدیریت محلی در توسعه و بهسازی کاربری اراضی(مورد مطالعه: سکونتگاه‌های روستایی شهرستان خرمدره)

صفحه 105-120
محمد تقی حیدری؛ مریم رحمانی؛ مجید حضرتی؛ محمدتقی بوئینی

7.

شناسایی میزان تاثیر مؤلفه های کالبدی بر ادراک بصری در محورهای شهری (مورد مطالعه: مسیر حدفاصل دروازه قرآن تا پل علی ‌بن‌ حمزه(ع) شیراز)

صفحه 121-133
هاجر اسدپور؛ مهدی منتظرالحجه؛ مجتبی شریف نژاد

8.

تحلیلی بر کیفیت زندگی در محلات شهری (مورد مطالعه: مسکن مهر شاهین‌شهر)

صفحه 135-153
مهدی ابراهیمی بوزانی؛ فهیمه فدایی جزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب