1.

اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر وابستگی به فضای مجازی و قلدری سایبری در نوجوانان منطقه سه شهر تهران

صفحه 9-20
حسین زارع؛ مهتاب علیمرادی؛ مهدیه رحمانیان

2.

چالش‌های توسعه مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس هوشمند شهرستان بابلسر

صفحه 21-32
منا حسن زاده طالشی؛ سهیلا هاشمی؛ صمد ایزدی

3.

تقویت پردازش زایشی از طریق بارشناختی مطلوب: یک مطالعة کیفی

صفحه 33-48
مریم کابلی؛ پروین کدیور؛ محمدحسین عبدالللهی؛ مهدی عرب زاده

4.

نقش ویروس کرونا در آموزش مجازی، با تأکید بر فرصت‌ها و چالش‌ها

صفحه 49-60
سمانه سلیمی؛ محمد علی فردین

5.

طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامة درسی توسعة دانش محتوایی تخصصی دانشجومعلمان آموزش ابتدایی: یک مطالعه موردی با روش ترکیبی در تقسیم کسرها

صفحه 61-82
حمید دافعی؛ محمدرضا امام جمعه؛ علیرضا عصاره؛ صادق نصری

6.

پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس مؤلفه‌های خود ناهمخوانی و تاب‌آوری تحصیلی

صفحه 83-92
بهروز فروغی پردنجانی؛ علی اکبر شریفی

7.

مقایسة تاثیر روش‌های آموزش مبتنی بر نظریه بار شناختی، چندرسانه‌ای و سخنرانی بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان

صفحه 93-103
محمد رضازاده شرمه؛ سهیلا هاشمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب