1.

طراحی مدل سنجش بلوغ دولت الکترونیک (مورد مطالعه: استانداری استان لرستان)

صفحه 11-26
سید موسی خادمی؛ سید رضا خادمی

2.

شناسایی و وزن‌دهی عوامل مؤثر بر کار بدون استرس با تکنیک تحلیل سلسله‌مراتبی در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

صفحه 27-44
فریبا برومندان؛ محمدعلی سرلک؛ علیرضا موغلی؛ غلامرضا طالقانی

3.

به‌کارگیری استراتژی تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ و اینترنت اشیاء جهت کسب مزیت رقابتی پایدار در سازمان‌های دولتی

صفحه 45-62
جعفر آهنگران؛ یزدان شیرمحمدی؛ محمود کریمی

4.

طراحی الگوی تعالی سازمان آموزش و پرورش مبتنی بر آموزه‌های اسلامی (مورد مطالعه: سازمان آموزش و پرورش مشهد خراسان رضوی)

صفحه 63-74
رضا رمضانی؛ رضا نجاری

5.

شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل کارکنان به بیان مخالفت سازمانی

صفحه 75-92
لیلا قاسمی اسفهلان؛ اکبر حسن‌پور؛ سعید جعفری‌نیا؛ بیژن عبدالهی

6.

طراحی مدل غیبت ذهنی کارکنان با رویکرد داده‌بنیاد در شهرداری

صفحه 93-106
محمد صدری‌نیا؛ محمدباقر گرجی؛ فریدون آزما؛ محمودرضا چراغعلی

7.

طراحی مدل برای مطالعه تطبیقی دانشگاه‌های کشور

صفحه 107-122
جعفر احدزاده فرهود بناب؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ نادر بهلولی زیناب؛ یوسف بیگ‌زاده

8.

مدل رهبری آموزشی مبتنی بر زیبایی‌شناختی در نظام آموزش عالی (مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی ایران)

صفحه 123-142
سمیه زارعی؛ ناهید نادری بنی؛ حسن زارعی متین

9.

پیش‌نیازهای امرونهی در فرهنگ سازمانی در پرتو آیات قرآن کریم

صفحه 143-154
امیرحسین شاددل؛ محمد سعید تسلیمی؛ محمدعلی لسانی فشارکی

10.

طراحی الگوی مدیریت انفصال کارکنان در سازمان‌های دولتی ایران (مطالعه موردی: نهاد ریاست جمهوری)

صفحه 155-174
سید محمدرضا ترابی‌پور؛ رضا تقوایی؛ کامبیز حمیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب