1.

شناسه علمی

صفحه 1-8

2.

نقش‌نماهای کلامی اولیه درفارسی محاوره‌ای

صفحه 9-20
شهین شیخ سنگ تجن

3.

دستور استعاره‌های زبان‌شناختی در زبان فارسی براساس چارچوب دگنان: مطالعۀ موردی حوزۀ مبدأ «دست»

صفحه 21-35
ساناز قربانی؛ جلال رحیمیان؛ امیرسعید مولودی

4.

بررسی میزنوشته‌های دبیرستان‌های دخترانه‌ از دیدگاه زبانشناسی اجتماعی

صفحه 37-46
سارا جوکار؛ بهمن زندی؛ حسین رحمانی؛ علی رضا قلی فامیان

5.

مطالعات شناختی عوامل تاثیرگذار بر احساس کاربران شبکه مجازی توییتر نسبت به کرونا: تحلیلی پیکره بنیاد براساس مبانی نظری کوچش

صفحه 47-58
سیده ساره صادقی؛ ابراهیم بدخشان

6.

مقوله بندی خوراکی، راهکاری شناختی برای هویت سازی قوم گیلک

صفحه 59-70
مریم سادات فیاضی

7.

تحلیل ساختاری و سبکی نامة دهم نهج‌البلاغه بر اساس نظریة کنش‌گفتار جان سرل

صفحه 71-80
علی رضا احمدی زاده؛ علی اکبر امینی؛ اسماعیل منصوری لاریجانی

8.

سازوکارهای اقناعی در برساخت گفتمانی بدن زنانه در دهة نود ایران از منظر روان‌شناسی گفتمانی

صفحه 81-95
مینا مهدیخانی؛ سید علی اصغر سلطانی؛ حسین اسکندری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب