1.

شناسایی عوامل انگیزاننده رسانه‌های نوین در ترغیب جوانان و نوجوانان به ورزش

صفحه 1-16
محسن طیبی؛ مجید کرامتی مقدم؛ میر حسن سید عامری

2.

شناسائی و اولویت‌بندی ابعاد تبلیغات شفاهی الکترونیکی در ارتباطات بین فردی مشتریان کالاهای ورزشی در شبکه‌های اجتماعی

صفحه 17-32
محمدرضا عباس زاده؛ حسین وظیفه دوست؛ محمد علی نسیمی؛ حسین دیده خانی

3.

مطالعه تطبیقی حق بر رقابت منصفانه در انحصار پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی بر اساس رویکرد اتحادیه اروپا

صفحه 33-47
مهدی یوسفی صادقلو

4.

طراحی الگوی مدیریت بحران پاندمی کرونا ویروس در صنعت ورزش با استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین

صفحه 48-61
محبوبه خوشدل احمدی؛ سعید قربانی؛ محمد علی نودهی

5.

نقش فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید مشتریان کالاهای ورزشی از طریق ارزش ویژه برند (مطالعه موردی: برند مجید)

صفحه 62-71
بهمن طیبی؛ وحید ساعت چیان؛ امین دهقان قهفرخی

6.

ارتباط فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش: با نقش میانجی رضایت از ارتباطات

صفحه 72-84
مریم فلاح کاظمی؛ ناهید اتقیا

7.

شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های کارآفرینانه ورزشی با رویکرد رسانه‌ ورزشی

صفحه 85-102
تقی عاشوری؛ مرتضی دوستی؛ محمد حسین رضوی؛ ابوالحسن حسینی

8.

رسانه‌ها و توسعه برند شخصی: پژوهشی در مورد ورزشکاران حرفه‌ای

صفحه 103-120
حامد جعفری؛ جعفر برقی مقدم؛ مهدی بشیری؛ محمدرحیم نجف زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب