1.

نظام سازی عرفان اجتماعی؛ هویت شناسی و هدف گذاری، با تاکید بر اندیشه امام خمینی(ره)

صفحه 1-16
محمد اسماعیل عبداللهی؛ حسن رمضانی

2.

بررسی حیات برزخی و اخروی حیوانات از دیدگاه ملاصدرا و امام خمینی(ره)

صفحه 17-32
حسین خالقی پور؛ علی الله بداشتی

3.

چالش وجود ماده و راه برون‌رفت از آن (تبیینی نو از نظریه ماده و صورت)

صفحه 33-48
محمد مهدی کمالی

4.

ترکیب اتحادی از منظر صدرالدین دشتکی و ملاصدرای شیرازی

صفحه 49-68
رضا درگاهی فر؛ داود حسینی

5.

واکاوی نگرش ملاصدرا و اسپینوزا در بارۀ جاودانگی، سرشت و سرنوشت نفس انسان

صفحه 69-86
آسیه بیستونی؛ محمد اکوان

6.

ارزیابی وجودشناختی تئوری تبیین کثرت در نظام وحدت‌گرای صدرایی

صفحه 87-100
روح اله نادعلی؛ محمد رضا متقیان

7.

نگاه روایی ملاصدرا در موضوع حدوث و قدم نفس در کتاب النفس اسفار اربعه

صفحه 101-118
احمد ربانی خواه؛ سید محمد حسینی نژاد

8.

ادراک و انگیزشِ عقل عملی در اندیشه صدرایی؛ تأملی بر دیدگاه صدرا

صفحه 119-132
جمال سروش؛ امین صیدی

9.

مطالعه انتقادی استناد ملاصدرا به حدیث بطون هفت‌گانه قرآن کریم

صفحه 133-144
محمود صیدی؛ محمد جواد پاشایی

10.

ترکیب اتحادی ماده و صورت نزد سیدسند و ملاصدرا و قابلیت تبیین آن به‌وسیله مبانی ایشان

صفحه 145-162
فاطمه عابدینی؛ علی ارشد ریاحی

11.

تبیین سیر ادراکی در مساجد عصر صفوی، از ماده تا معنا مبتنی ‌بر آرای ملاصدرا (موردپژوهی: مسجد امام و مسجد شیخ لطف‌الله)

صفحه 163-178
مهدی بنی‌اسدی باغمیرانی؛ سید بهشید حسینی؛ آزاده شاهچراغی

12.

نقش فطرت در هدایت‌پذیری انسان‌ها از دیدگاه ملاصدرا

صفحه 179-192
سعیده سادات شهیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب