1.

چارچوب مفهومی برنامه ریزی توسعه منظومه روستایی مبتنی بر نگرش خبرگان دانشگاهی و اجرایی

صفحه 1-14
فاطمه رضایی؛ فرهاد عزیزپور؛ اصغر طهماسبی؛ صدیقه حسینی حاصل

2.

واکاوی ابعاد پنهان سکونت با رویکردی معناشناسانه در مسکن اجتماعی، مطالعه موردی: سکونتگاه های مسکن اجتماعی در همدان

صفحه 15-40
شیما اسلام پور؛ سعید میررریاحی؛ سوزان حبیب

3.

تحلیل نظام‌مند ابعاد و شاخص‌های مشارکت مردمی در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری با استفاده از روش فراترکیب

صفحه 41-58
محمد جواد سامانی نژاد؛ ندا خداکرمیان گیلان؛ محسن نیازی

4.

شناسایی و تدقیق نواحی فرهنگی آرامستان‌ها در راستای گردشگری مذهبی (مورد مطالعه: آرامستان‌های ناحیه شهری مشهد)

صفحه 59-71
مصطفی طالشی؛ حسین امجد یزدی؛ حسین رحیمی

5.

بازتاب کالبدی و فضایی سیاست‌های نولیبرالیسم در سکونتگاه‌های پیراشهر بیرجند

صفحه 73-88
محمود فال سلیمان؛ محمد حجی پور؛ جواد کریمی پور

6.

نقش حکمروایی مطلوب شهری در رفع ناپایداری بافت‌های ناکارآمد میانی شهر سمنان

صفحه 89-102
مهدی صمیمیان؛ زینب کرکه آبادی؛ سعید کامیابی

7.

تحلیل عوامل مؤثر و پیش‌برنده توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه روستاییان، مطالعه موردی: دهستان حیران، شهرستان آستارا

صفحه 103-116
کیومرث خداپناه

8.

برنامه‌ریزی راهبردی گردشگری ‌‌شهر یاسوج با استفاده از مدل متاسوات (Meta-swot) براساس رویکرد توسعه پایدار

صفحه 117-131
اسماعیل علی اکبری؛ محمدمهدی حسن زاده؛ بیژن دادرس؛ محسن سقائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب