1.

رابطۀ نگرش زبانی با مؤلفه‌های هویت قومی-فرهنگی در سه نسل از مهاجران ایرانی به بحرین

صفحه 9-19
زهرا عباسی؛ محبوبه باقری

2.

زبان‏شناسی شناختی اجتماعی: رویکردی نوین به معنا و تنوعات زبانی

صفحه 20-29
محمد دبیرمقدم؛ فاطمه یوسفی‌راد؛ ویدا شقاقی؛ سید محمود متشرعی

3.

مقایسة نام‏گذاری قهوه‏‌خانه‏‌ها با کافی‏‌شاپ‏‌های شهر تهران از دیدگاه نام‌‏شناسی اجتماعی

صفحه 30-41
بهمن زندی؛ بلقیس روشن؛ مریم امیری‌خواه

4.

واکاوی عنوان‌های خبری بیست‌وسی: ویژگی‌های زبانی در جذابیت خبری

صفحه 42-53
پارسا بامشادی؛ شادی انصاریان

5.

تأثیر قدرت و جنسیت بر بی‌ادبی و شیوة برخورد با آن در نمایشنامة افول اثر اکبر رادی

صفحه 54-65
حسین رحمانی

6.

تأثیرمتغیرهای اجتماعی سن، تحصیلات و سبک بربازنمایی آوایی واج /r/ درگونةگوگانی ترکی‌آذری

صفحه 66-77
مارال آسیائی؛ سعید راه‌انداز

7.

بررسی ارزیابی و تعامل‏ اجتماعی در نحوه شفاهی‌سازی روایت بین کودکان و بزرگسالان مؤنث

صفحه 78-88
الهام اخلاقی باقوجری؛ شهلا شریفی؛ علی ایزانلو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب