1.

شناسایی انتظارات کاری نسل هزاره در محیط کار با استفاده از فراترکیب

صفحه 11-24
سعید جعفری‌نیا؛ مهدی خیراندیش؛ اکبر حسن‌پور؛ سمیه بخشنده

2.

ارزیابی نقش شفافیت سازمانی بر تعارضات سازمانی با میانجیگری ارتباطات سازمانی اثربخش (مورد مطالعه: سازمان آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی)

صفحه 25-38
بلال پناهی

3.

طراحی الگوی سازمان پیش کنش در سازمان‌های دولتی ایران

صفحه 38-54
فاطمه مرادی؛ سید مهدی الوانی؛ ابوالفضل کاظمی

4.

واکاوی نگرش انتقادی کارفرمایان به قانون کار جمهوری اسلامی ایران از منظر مدیریت منابع انسانی

صفحه 55-70
رسول عباسی؛ سیده فاطمه فقیهی؛ فاطمه قاطع

5.

شناسایی علل سوت‌زنی سازمانی و دلایل عدم تمایل به سوت‌زنی در سازمان‌های دولتی

صفحه 71-84
محسن فرهادی نژاد؛ سکینه جعفری

6.

آینده‌نگاری شرکتی در سازمان‌های دولتی با رویکرد سناریونگاری مورد مطالعه: شرکت گاز استان اصفهان

صفحه 85-102
محسن طاهری دمنه؛ شیدا طایفه هاشمی؛ زهرا حیدری دارانی

7.

مدل سنجش آسیب‌پذیری سازمانی

صفحه 103-116
علی اصغر سعدآبادی؛ آرین عظیمی

8.

ارزیابی سواد الکترونیکی کارکنان و تاثیر آن بر جامعه‌پذیری و تحول‌پذیری سازمانی

صفحه 118-134
محمدعلی مجلل؛ سینا اسدزاده

9.

پایش اثرپذیری پارانوئید سازمانی از رهبری معنوی با میانجی‌گری تعهد سازمانی

صفحه 135-146
سمیه روشنی؛ محمد بخت آزمای بناب

10.

طبقه‌بندی خدمات دانشی کسب‌وکار با متمایز ساختن پایگاه‌ دانش (تحلیلی، ترکیبی، نمادی)

صفحه 147-168
مریم قلی‌زاده؛ محمدعلی سرلک


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب