1.

سیر تاریخی اسم اعظم در تفاسیر عرفانی قرآن

صفحه 11-30
سیدخداکرم فلاحی؛ محسن قاسم پور؛ حسین حیدری؛ سعید رحیمیان

2.

نقش عناصر وجهی در تعیین خوانش معنایی مناسب آیات مرتبط با انفاق

صفحه 31-48
راضیه شیرینی

3.

تحلیل مؤلفه های معنایی مفهوم رنج در قرآن کریم با بهره گیری از روابط همنشینی

صفحه 49-69
عاطفه زرسازان؛ زینب سادات قوام

4.

تحلیل و نقد روش تفسیری عبدالعلی بازرگان

صفحه 71-84
سیده فاطمه موسوی

5.

نسبت‌سنجی و نحوه کاربست عقل و نقل در تفسیر قرآن در دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی

صفحه 85-102
حسن اخباری؛ محمود کریمی

6.

بررسی و نقد دیدگاه آلوسی در تفسیر آیه ولایت

صفحه 103-124
حبیب الله حلیمی جلودار؛ امین یوسفی؛ عزت الله پاتیار؛ مراد کلاهی گیگلو

7.

فعال‌‍ سازی ابزارهای شناختی انسان: «سمع» و «رؤیت» و نقش «سؤال» در سوق انسان به وضعیت مطلوب (مطالعه موردی سوره مبارکه فصّلت)

صفحه 125-144
حبیبه قیصری؛ عبدالهادی فقهی زاده

8.

زبان بدن و رفتارهای غیرکلامی در قرآن

صفحه 145-166
فرومن حیدرنژاد

9.

بازکاوی رویکرد بازتابیده در روایات تفسیری متهمان به غلو بر پایۀ روش تحلیل ونزبرو

صفحه 167-186
محمد علی مهدوی راد؛ روح الله شهیدی؛ حامد خانی (فرهنگ مهروش)؛ مهدی فرامرزی پلنگر

10.

تحلیل راهبردهای ترجمۀ ‌نام اشخاص در ده ترجمۀ انگلیسی و فارسی قرآن مجید از رهگذر ارتقاء الگوی گریما (2018)

صفحه 187-204
محمود افروز

11.

معناشناسی تطبیقی ملکوت در قرآن کریم و کتاب مقدس

صفحه 205-220
نرجس نعمتی؛ بهنام بهاری؛ فرج بهزاد

12.

تحلیل کمی و کیفی کاربست آیات و روایات در آثار منظوم ومنثورشاه نعمت الله ولی کرمانی

صفحه 221-242
ناصر محمدی؛ قوام رضا میرحسینی؛ حسن عباسی حسن آبادی؛ مرضیه اخلاقی

13.

بررسی تحلیلی روش تفسیری شیخ حسن صراف‌زاده کاشانی در تفسیر الهادی الی الحق المبین

صفحه 243-264
الهام عربشاهی کاشی؛ رضا شجری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب