1.

شناسایی عوامل مؤثر بر ورود ورزشکاران به دنیای سیاست

صفحه 1-10
مهدی علی یاری؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ حبیب هنری؛ غلامعلی کارگر؛ جواد شهلایی

2.

الگوی رقابت‌پذیری برندهای پوشاک ورزشی ایرانی برای ورود به بازارهای بین‌المللی

صفحه 11-24
مریم فلاح کاظمی؛ ابوالفضل فراهانی؛ حمید قاسمی

3.

توسعه نوآورانه گردشگری پایدار و کارآفرینی از طریق رویداد‌های ورزشی

صفحه 25-37
عظیم صلاحی کجور؛ هدایت کیا لاشکی

4.

رابطه علی پیامدهای ورزش سبز و مشارکت ورزشی شهروندان استان گلستان با نقش میانجی سرزندگی

صفحه 39-49
حمیدرضا تهمتن؛ مهدی کهندل؛ مهوش نوربخش

5.

مرور نظام مند مزایای اقتصادی توسعه ورزش

صفحه 51-66
مینا خدایی؛ فریبا عسکریان؛ امین دهقان قهفرخی؛ بهمن طیبی

6.

شناسایی موانع بلوغ مدیریت دانش همراستا با کسب و کار در ورزش ایران

صفحه 67-82
حاتم اسدپور؛ لقمان کشاورز

7.

اثر میانجی کیفیت خدمات در ارتباط بازارگرایی و عملکرد تجاری اماکن ورزشی خصوصی

صفحه 83-93
زینب امرایی؛ شهاب بهرامی؛ منوچهر ططری

8.

شناسایی چالش‌های کارآفرینی با رویکرد ورزشی و تفریحی (مطالعه موردی: استان لرستان)

صفحه 95-117
رضا حسین وند؛ مرتضی دوستی؛ سید محمد حسین رضوی؛ سعید تابش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب