1.

شناسنامه علمی شماره 4

صفحه 3-4

2.

تجلی خدای گفتگو در کاربرد قرآنی «قُل»

صفحه 9-23
احد فرامرز قراملکی

3.

ایمان زایی عقل در قرآن کریم، تحلیلی معناشناختی

صفحه 22-43
سید محمدعلی علوی

4.

تفسیر اجتماعی قرآن؛ چالش تعریف و ویژگی‌ها

صفحه 46-66
شادی نفیسی

5.

تفسیر مقارن/ تطبیقی؛ فرازبانی لغزان و لرزان

صفحه 65-82
سید هدایت جلیلی؛ انسیه عسگری

6.

کارکرد تصویر هنری در سور مسبحات

صفحه 85-96
محمد جواد سعدی؛ سید مصطفی مناقب؛ رحمت الله عبدالله زاده؛ محمد هادی امین ناجی؛ قاسم جعفری

7.

علامه طباطبایی و زبان نمادین و انشایی در قرآن

صفحه 95-114
محمد محمدرضایی؛ سیدعلی علم الهدی؛ ناصر محمدی؛ مریم شریف پور

8.

«مُسَجِّل»؛ پیشنهادی ناصحیح و غیر عالمانه

صفحه 115-128
عبدالهادی فقهی زاده؛ حسام امامی دانالو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب