1.

تاثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در خدمات ورزشی

صفحه 11-20
مجید جلالی فراهانی

2.

تعیین و مقایسه علل تمایل مشتریان به خرید کالاهای ورزشی خارجی از دیدگاه تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان

صفحه 21-32
رضا صادقی؛ سارا کشکر؛ حمید قاسمی؛ غلامعلی کارگر

3.

بررسی رابطه عوامل بر انگیزاننده شغلی بر اساس مدل هرزبرگ و رضایت شغلی کارکنان فدراسیون های ورزشی کشور

صفحه 33-42
مرتضی رضایی صوفی؛ عباس شعبانی

4.

ارتباط بین رضایت شغلی، هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های تهران

صفحه 43-56
عباس نظریان مادوانی؛ مریم مختاری دینانی

5.

بررسی عوامل بازدارنده موثر بر میزان شرکت معلمان زن مقاطع سه گانه تحصیلی در فعالیت های ورزشی شهر مرند

صفحه 57-66
جعفر قهرمانی؛ مهرداد محرم زاده؛ شیدا سعیدی

6.

بررسی ابعاد مدیریت داوطلبان ورزش همگانی

صفحه 67-78
مهرزاد حمیدی؛ رضا اندام؛ زهرا تسلیمی

7.

طراحی مدل پیش بینی پیامدهای نگرشی و رفتاری مربیان حرفهای فوتبال ایران

صفحه 79-90
مهدی طالب پور؛ محسن لقمانی؛ میثم روحانی؛ وحید ایرانی

8.

بررسی تعامل بین محیط آکادمیک و صنعت ورزش ایران براساس تحلیل اسناد و ساختار

صفحه 91-109
صلاح دستوم؛ رحیم رمضانی نژاد؛ نوشین بنار؛ رحیم رسولی

9.

تدوین معیارهای انتخاب مربیان ملی والیبال کشور

صفحه 109-118
امیر حسین منظمی؛ سعید سوخته زاری؛ فرح حدادی؛ مظهر رستمی نژاد؛ محمود گودرزی؛ اصغر اشرفی حافظ

10.

طراحی الگوی تضمین کیفیت آموزش تربیت بدنی در نظام آموزش از راه دور

صفحه 119-135
معصومه حسینی؛ ابوالفضل فراهانی؛ محمدعلی قره


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب