1.

تدوین الگوی راهبردی پیشگیری از پولشویی در ساختار بانکی کشور (مطالعه موردی بانک صادرات ایران)

صفحه 11-24
اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ قربان دانیالی

2.

طراحی و تبیین مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی بارویکرد سیستمهای کاری با عملکرد بالا (مطالعه موردی: شرکتهای دانش بنیان)

صفحه 25-36
جمشید ابوالفتحی؛ رضا رسولی؛ مجید ضماهنی؛ مهرداد استیری

3.

ارائه الگوی آنتروپی رفتاری در سازمان (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان)

صفحه 37-56
زینب امیری؛ محمودرضا اسماعیلی؛ رضا سپهوند؛ سیدنجم الدین موسوی

4.

شناسایی دلایل وقوع رفتارهای غیراخلاقی سازمان‌یار در سازمان‌های دولتی

صفحه 57-70
زهرا حسینی؛ سعید مرتضوی؛ فریبرز رحیم نیا؛ شمس الدین ناظمی

5.

شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش تخریب خدمات توسط کارکنان با استفاده از روش فرا ترکیب

صفحه 71-92
صدیقه باقری؛ محمدمهدی پرهیزگار؛ سید محمد باقری؛ اوژن کریمی

6.

شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های تمایز میان مشاغل سیاسی و اداری

صفحه 93-106
غلامعلی طبرسا؛ طیبه امیرخانی؛ سعید نانی

7.

بررسی تأثیر برنامه‌ریزی جامع سازمانی (ERP) برچابکی بانک‌های خصوصی در ایران (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد)

صفحه 107-118
مهدی راحتی؛ شیوا منصورزاده

8.

طراحی مدل تثبیت شغلی با رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

صفحه 119-136
هاجر آرامون؛ طاهره فیضی؛ مسعود گرامی پور

9.

ارتباط سنجی حکمرانی خوب با فرهنگ سیاسی ایران، با تمرکز بر فرهنگ سیاسی شیعه در ایران

صفحه 137-150
جعفر آهنگران

10.

ارائه یک چارچوب مفهومی برای پردازش نظریة مدیریت ویترینی

صفحه 151-164
علی قربانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب